verzia 1.5 - vydaná

Range Software Package - verzia 1.5

Nová verzia softvéru Range Software package je uvolnená pre verejnosť.
A čo je v nej nové?

NOVÉ FUNKCIE A VYLEPŠENIA:

 1. Riešič:
  • Po úspešnom aj neúspešnom ukončení riešiča, zobrazí sa dialóg obsahujúci dodatočné informácie.
   - v prípade úspešného ukončenia, je ponúknuta možnosť otvoriť nové výsledky
  • Stress - Vylepšená konvergencia pri hľadaní riešenia a zvýšená presnosť.
 2. Editácia geometrie:
  • Uzly:
   • Level node - zarovná uzol k povrchu.
   • Delete node - vymaže uzol a priradené prvky z modelu.
   • Delete node and close hole - to isté ako 'Delete node', ale vzniknutú dieru zacelí trojuholníkmi.
  • Body:
   • Auto mark points
   • Mark point
  • Čiary:
   • Create lines from surface edges
   • Auto mark lines
   • Mark line
  • Plochy:
   • Auto mark faces - vylepšený algoritmus (rýchlejší a má menej pamäťových nárokov)
   • Mark faces - vylepšený algoritmus (rýchlejší a má menej pamäťových nárokov)
   • Close hole - Uzatvorí dieru v povrchovej sieti.
   • Synchronize All Normals - Zosúladí všetky susediace trojuholníky tak, aby ich normály ukazovali rovnakým smerom. Táto akcia sa automaticky vykoná po importovaní modelu.
  • Telesá:
   • Auto mark bodies
   • Mark body
 3. Zobrazovanie:
  • Informačné plochy v 3D zobrazení obsahujú ikonky
  • Pridané pomocné text na 3D plochu
  • Display boundary conditions - zobrazujú sa grafické značky namiesto pismen
  • Display initial conditions - zobrazujú sa grafické značky namiesto pismen
 4. Generovanie siete:
  • Pri pokuse generovať sieť na modeli obsahujúcom diery, chybová hláška sa zobrazí.
  • Po úspešnej aj neúspešnej generácii siete zobrazí sa dialóg obsahujúci dodatočné informácie.
   - v prípade úspešnej generácie, je ponúknuta možnosť otvoriť nový model
  • Generátor vytvára log súbor.

OPRAVY:

 1. Editácia geometrie:
  • Merge models - v prípade, ze nie je otvorený žiaden model nastáva pád programu.
 2. Generovanie siete:
  • V prípade pádu generátora siete sa okno s históriou automaticky zatvára.
 3. GUI:
  • Označovanie uzlov nefunguje ak su zobrazené hrany elementov.

OSTATNÉ:

 • Pridané nové príklady a opravené niektore siete
 • Vylepšené tutoriály a manuály.23 June 2008
Archív noviniek« verzia 1.5 - už čoskoro | predošlánasledujúca | verzia 1.6 - už čoskoro »