verzia 1.6 - vydaná

Range Software Package - verzia 1.6

Nová verzia softvéru Range Software package je uvolnená pre verejnosť.
A čo je v nej nové?

NOVÉ FUNKCIE A VYLEPŠENIA:

 1. Current - riešič Elektro-Statických problémov:
  • Nový elektro-statický riešič založený na Metóde Konečných Prvkov.
  • Okrajové podmienky:
   1. Elektrický potenciál
   2. Hustota náboja
  • Výsledky:
   1. Eletrický potenciál
   2. Elektrické pole
   3. Elektrická energia
   4. Joulovo teplo
  • Current je možné prepojiť s riešičom Heat.
 2. Potential:
  • Možnosť prepojenia s riešičom Stress.
 3. Optimalizácia tvaru:
  • Všetky riešiče obsahujú algoritmus pre optimalizovanie tvaru geometrie. Tento algoritmus je založený na technike odstraňovania materiálu.
 4. Element:
  • Rýchlejšie vykreslovanie 3D prvkov.
  • Overovanie nastavenie problému - Užívateľ môže nechať Element automaticky skontrolovať nastavenie problému. V prípade chybného nastavenia, alebo prípadných konfliktov program upozorní uživateľa a navrhne možné riešenie.
  • Pri ukladaní projektu sa používajú relatívne cesty k súborom namiesto absolútnych. Táto zmena umožňuje ľahkú prenositeľnosť projektov medzi rôznymi počítačmi.

OSTATNÉ:

 • Pridané nové materiály.
 • Vylepšené tutoriály a manuály.
 • + množstvo opravených chýb.30 October 2008
Archív noviniek« verzia 1.6 - už čoskoro | predošlánasledujúca | verzia 1.9 - vydaná »