verzia 2.1 - vydaná

Range Software 2.1

Nové funkcie:

 • CFD riešič - Prúdenie viskóznych nestlačiteľných tekutín - Fluid
 • CFD model prestupu tepla + výmena teple medzi stenou a tekutinou
 • CFD model rozptyľovania kontaminantu
 • Teplotne závislé materiálové konštanty
 • Konverzia jednotiek importovaného modelu (m, mm, cm, in, ft, yd)
 • Nové okrajové podmienky pre napäťovú analýzu (Trakčná sila [N], váha [kg])
 • Import a export Gmsh súborov (modelov)
 • ISO plochy
 • 64bitový IronCAD add-in
 • + Množstvo malých vylepšení a opráv

Možnosti využitia (fyzikálne modely):

 • Prúdenie viskóznych nestlačiteľných tekutín- NOVINKA
 • Statická napäťová analýza
 • Dynamická napäťová analýza-
 • Prestup tepla + radiácia
 • Electro-statická analýza
 • Vlnové rovnice
 • Akustika
 • Prúdenie poróznym prostredím
 • Optimalizácia tvaru (geometrie)

iRaCS - Výpočty cez internet:

Užívateľ teraz môže riešiť všetky problémy cez INTERNET a ZADARMO!
Viac sa dozviete na tejto stránke.

IronCAD integrácia:

Užívatelia programu IronCAD môžu požiť Range FEA plugin pre IronCAD na automatický export modelov do programu Element.
Inštalačný program pre platformu Windows obsahuje 32bitovú ako aj 64bitovú verziu zásuvného modulu.18 January 2010
Archív noviniek« Nový CFD riešič | predošlánasledujúca | JRIV - Encompassed Design Engineering Solutions »