verzia 2.2 - vydaná

Range Software 2.2

Nové funkcie:

 • Modálna analýza.
 • Binárny formát súborov - rýchlejšie načítanie dát.
 • Nová okrajová podmienka pre napäťovú analýzu (Displacement - normal to the surface).
 • Element - Automatická detekcia maticového riešiča pre daný problém.
 • Element - Možnosť hromadne upravovať viacero okrajových podmienok, alebo materiálov.
 • Element - delenie segmentu (1D elementu).
 • + Množstvo malých vylepšení a opráv

Možnosti využitia (fyzikálne modely):

 • Prúdenie viskóznych nestlačiteľných tekutín
 • Statická napäťová analýza
 • Dynamická napäťová analýza
 • Modálna analýza - NOVINKA
 • Prestup tepla + radiácia
 • Electro-statická analýza
 • Vlnové rovnice
 • Akustika
 • Prúdenie poróznym prostredím
 • Optimalizácia tvaru (geometrie)

iRaCS - Výpočty cez internet:

Užívateľ môže riešiť všetky problémy cez INTERNET a ZADARMO!
Viac sa dozviete na tejto stránke.

IronCAD integrácia:

Užívatelia programu IronCAD môžu požiť Range FEA plugin pre IronCAD na automatický export modelov do programu Element.
Inštalačný program pre platformu Windows obsahuje 32bitovú ako aj 64bitovú verziu zásuvného modulu.01 June 2010
Archív noviniek« JRIV - Encompassed Design Engineering Solutions | predošlánasledujúca | Nová verzia 2,3 už čoskoro ... »