verzia 2.3 - vydaná

Range Software 2.3

Nové funkcie:

 • Element - Užívateľ si môže zmeniť obsah panelov (Ikonky) a klávesové skratky.
 • Element - Pridaná možnosť vytvoriť kópiu modelu.
 • Element - Možnosť kreslenia (generovania) 3D objektov ako hexahedron, valec, kužeľ, guľa.
 • Element - Transformácia (zmena veľkosti, posun, rotácia) častí geometrie.
 • Element - Pokročilé možnosti transformácie geometrie.
 • Heat - Pokročilá nastavenie okrajovej podmienky konvekcie.
 • Všetky moduly - Nastavenie a vizualizácia hodnôt v monitorovacích bodoch.
 • + Množstvo malých vylepšení a opráv

Možnosti využitia (fyzikálne modely):

 • Prúdenie viskóznych nestlačiteľných tekutín
 • Statická napäťová analýza
 • Dynamická napäťová analýza
 • Modálna analýza
 • Prestup tepla + radiácia
 • Electro-statická analýza
 • Vlnové rovnice
 • Akustika
 • Prúdenie poróznym prostredím
 • Optimalizácia tvaru (geometrie)

iRaCS - Výpočty cez internet:

Užívateľ môže riešiť všetky problémy cez INTERNET a ZADARMO!
Viac sa dozviete na tejto stránke.

IronCAD integrácia:

Užívatelia programu IronCAD môžu požiť Range FEA plugin pre IronCAD na automatický export modelov do programu Element.
Inštalačný program pre platformu Windows obsahuje 32bitovú ako aj 64bitovú verziu zásuvného modulu.05 September 2011
Archív noviniek« Nová verzia 2,3 už čoskoro ... | predošlánasledujúca | Nový cenník »