verzia 1.1.3 - AutoCAD DXF podpora

Novinka:

Táto nová minoritná verzia prináša čiastočnú podporu pre AutoCAD DXF súborový formát. To znamená, že Element dokáže otvoriť model uložený v DXF formáte, ale ukladanie v DXF formáte momentálne ešte nebolo implementované. Takisto iba niektoré entity sú podporované.

Podporované entity:

  • POINT
  • LINE
  • 3DFACE

Opravy:

Táto verzia takisto opravuje pár chýb.

Zoznam opravených chýb:

  • Windows verzia Elementu sa zasekáva pri nahrávaní väčšieho súboru
  • V niektorých dialógoch mená entít sú zobrazované s podtržníkom namiesto s medzerou.
  • Chybné farbenie rezov.14 October 2007
Archív noviniek« verzia 1.1 - vydaná | predošlánasledujúca | Range Software Package 1.2 - 3 mesiace zdarma »