Element

Graphical User Interface - GUI (Grafické Užívateľské Prostredie). Tento nástroj umožňuje užívateľovi pohodlne nastaviť, vyriešiť a analyzovať problém. Viď: náhľady.

Viac informácií o funkciách a možnostiach programu Element nájdete v užívateľskom manuáli.

Element obsahuje zabudovaný pre a post-processor. Riešiče (výpočtové moduly) sú spúšťané ako samostatné pod-programy.

Pomocou moderného užívateľského prostredia programu Element je užívateľ schopný nastaviť simuláciu mnohých fyzikálnych modelov použiteľných v priemysle, vedeckom odbore, atď.

Kroky k nastaveniu, spusteniu a analýze problému:

 1. Otvorenie modelu v programe
 2. Editácia, alebo oprava modelu.
 3. Vygenerovanie siete (ak potrebné)
 4. Aplikácia okrajových podmienok, počiatočných podmienok, materiálových vlastností, časového kroku, konvergencie, atď.
 5. Zobrazenie a následná analýza výsledkov

Element je veľmi flexibilný nástroj, ktorý dáva užívateľovi veľa slobody.

Špeciálne vlastnosti:

 • Simultánna práca s viacerými modelmi.
 • Schopnosť používať viacero konečnoprvkových elementov v jednom modeli.
 • Použitie viacerých materiálov v jednom, alebo v niekoľkých modeloch.
 • Previazané simulácie. (Riešiče si navzájom vymieňajú výsledky)
 • Vytváranie vlastných zobrazovacích premenných.

Podporované konečno-prvkové elementy:

 • 0D - bod
 • 1D - lineárny element (nosník/prút)
 • 2D - trojuholník
 • 3D - tetrahedron

Viac informácií o funkciách a možnostiach programu Element nájdete v užívateľskom manuáli.