Mesh

Generátor objemových tetrahedronových sietí založený na knižnici TetGen

Mesh je postavený okolo knižnice TetGen. Konvertuje natívnu Range Software sieť do polynomického povrchu a zavolá generovaciu funkciu z TetGen knižnice, ktorá vugeneruje 3D tetrahedronovú sieť. Po skončení tohto procesu Mesh spätne prekonvertuje vygenerovanú sieť do vlastného Range Software formátu.

Mesh je voľný softvér. Ak sa chcete dozvedieť viac o licenčných podmienkach, prosím, prečítajte si Range Software LICENCIU sekciu 3. Mesh FULL LICENSE.