Heat

Modul na riešenie prestupu tepla.

Fyzikálna rovnica:

 • Poissonova rovnica - Konvekcia, kondukcia
 • Sefan-Boltzmanova rovnica - Radiatiačný tepelný tok

Numerická metóda:

 • Metóda Konečných Prvkov (MKP)
 • Metóda Konečných Objemov (MKO)

Podporované elementy:

 • 0D - bod - s definovaným objemom
 • 1D - prút - s definovaným obsahom prierezu
 • 2D - trojuholník - s definovanou hrúbkou
 • 3D - tetrahedron

Okrajové podmienky:

 • Teplota
 • Tepelný tok
 • Konvekčný tepelný tok
 • Radiačný tepelný tok

Výsledky:

 • Teplota - skalár
 • Tepelný tok - vektor
 • Konvekčný tepelný tok - skalár
 • Radiatčný tepelný tok - skalár

Špeciálne vlastnosti:

 • Heat môže byť prepojený riešičom Stress a použiť vypočítané deformácie ako vstupné hodnoty
 • Heat môže byť prepojený riešičom Current a použiť vypočítané Joulovo teplo ako vstupné hodnoty
 • Algoritmus pre optimalizáciu tvaru
 • Riešenie v závislosti od času
 • Radiácia
 • View-factor - výpočet viditeľnosti

Náhľad na vypočítané výsledky zobrazené v programe Element: