Potential

Modul na riešenie prúdenia v poróznom prostredí.

Fyzikálna rovnica:

 • Poissonova rovnica

Numerická metóda:

 • Metóda Konečných Prvkov (MKP)

Podporované elementy:

 • 0D - bod - s definovaným objemom
 • 1D - prút - s definovaným obsahom prierezu
 • 2D - trojuholník - s definovanou hrúbkou
 • 3D - tetrahedron

Okrajové podmienky:

 • Tlak
 • Rýchlosť na vtoku/výtoku
 • Hmotnostný prietok na vtoku/výtoku

Výsledky:

 • Tlak - skalár
 • Rýchlosť - vektor
 • Hmotnostný prietok - vektor

Špeciálne vlastnosti:

 • Potential môže byť prepojený riešičom Stress a použiť vypočítané deformácie ako vstupné hodnoty
 • Algoritmus pre optimalizáciu tvaru
 • Riešenie v závislosti od času

Náhľad na vypočítané výsledky zobrazené v programe Element: