Stress

Modul na riešenie lineárnej statickej analýzy.

Fyzikálna rovnica:

 • Hookov zákon

Numerická metóda:

 • Metóda Konečných Prvkov (MKP)

Podporované elementy:

 • 0D - bod - s definovaným objemom
 • 1D - prút - s definovaným obsahom prierezu
 • 2D - trojuholník - s definovanou hrúbkou
 • 3D - tetrahedron

Okrajové podmienky:

 • Premiestnenie
 • Sila
 • Tlak
 • Spojité zaťaženie
 • Váha

Výsledky:

 • Premiestnenia
 • Reakčné sily
 • Napätia

Špeciálne vlastnosti:

 • Stress môže byť prepojený riešičom Heat a použiť vypočítané teploty ako vstup pre počiatočné deformácie spôsobené tepelnou expanziou
 • Stress môže byť prepojený riešičom Potential a použiť vypočítaný tlak na povrchoch modelu ako okrajové podmienky
 • Algoritmus pre optimalizáciu tvaru

Náhľad na vypočítané výsledky zobrazené v programe Element: