Current

Modul na riešenie elektrostatických problémov.

Fyzikálna rovnica:

 • Poissonova rovnica

Numerická metóda:

 • Metóda Konečných Prvkov (MKP)

Podporované elementy:

 • 0D - bod - s definovaným objemom
 • 1D - prút - s definovaným obsahom prierezu
 • 2D - trojuholník - s definovanou hrúbkou
 • 3D - tetrahedron

Okrajové podmienky:

 • Elektrický potenciál
 • Hustota náboja

Výsledky:

 • Elektrický potenciál - skalár
 • Elektrické pole - vektor
 • Hustota prúdu - vektor
 • Elektrická energia - skalár
 • Joulovo teplo - skalár
 • Magnetické pole - vektor

Špeciálne vlastnosti:

 • Current môže byť prepojený riešičom Stress a použiť vypočítané deformácie ako vstupné hodnoty
 • Algoritmus pre optimalizáciu tvaru

Náhľad na vypočítané výsledky zobrazené v programe Element: