Wave

Modul na riešenie vlonovej rovnice, alebo problémov akustiky.

Fyzikálna rovnica:

  • Vlnová rovnica

Numerická metóda:

  • Metóda Konečných Prvkov (MKP)

Podporované elementy:

  • 0D - bod - s definovaným objemom
  • 1D - prút - s definovaným obsahom prierezu
  • 2D - trojuholník - s definovanou hrúbkou
  • 3D - tetrahedron

Okrajové podmienky:

  • Vlnové posunutie, alebo Akustický tlak
  • Absorbujúca (nereflektujúca) hranica

Výsledky:

  • Vlnové posunutie, alebo Akustický tlak - skalár

Špeciálne vlastnosti:

  • Wave môže byť prepojený riešičom Stress a použiť vypočítané deformácie ako vstupné hodnoty

Náhľad na vypočítané výsledky zobrazené v programe Element: