Fluid

Modul na riešenie viskózneho prúdenia tekutín.

Fyzikálna rovnica:

 • Navier-Stokes-ova rovnica a rovnica kontinuity


Numerická metóda:

 • Metóda Konečných Prvkov (MKP)

Podporované elementy:

 • 0D - bod
 • 1D - prút
 • 2D - trojuholník
 • 3D - tetrahedron

Okrajové podmienky:

 • Inflow - velocity
 • Inflow - volumetric flow
 • Fixed pressure
 • Otflow - free pressure
 • Teplota
 • Tepelný tok
 • Koncentrácia kontaminantu
 • Kontaminačný tok

Výsledky:

 • Tlak - skalár
 • Rýchlosť - vektor
 • Zrýchlenie - vektor
 • Teplota - skalár
 • Tepelný tok - vektor
 • Koeficient prestupu tepla - vektor
 • Koncentrácia kontaminantu - skalár

Špeciálne vlastnosti:

 • Model prestupu tepla v tekutine
 • Rozptyľovanie kontaminantu
 • Fluid môže byť prepojený riešičom Heat a použiť vypočítané teploty ako teplotné okrajové podmienky na stenách modelu.

Náhľad na vypočítané výsledky zobrazené v programe Element: