Ako konvertovať darček

 1. Staňte sa registrovaným užívateľom
 2. Konvertujte darčekový kupón
 3. Stiahnite si program
 4. Aktivácia zakúpených modulov


Staňte sa registrovaným užívateľom

 1. Vyplňte registračný formulár.
 2. Prihláste sa do systému s vaším užívateľským menom a heslom.

Konvertujte darčekový kupón

Po úspešnom prihláseni do systému, sa Vám na ľavej strane zobrazí ponuka s názvom Obchod.
 1. Kliknite na link Zažiadaj licenciu.
 2. Na vrochole stránky by sa mal nachádzať odkaz Premeň darčekový kupón na licenciu. Nasledujte tento odkaz.
 3. Vložte text vášho darčekového kupónu (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) a kliknite na tlačítko Overenie.
 4. Po úspešnom overení vášho darčekového kupónu si môžte zvoliť modul ne ktorý sa má Váš darčekový kupón premeniť.

Stiahnite si program

Plnú versiu softvéru si môžte stiahnuť v download sekcii.
Poznámka: K stiahnutiu plnej verzie musíte byť prihlásený.

Aktivácia zakúpených modulov

Zoznam zakúpených modulov a a aktívny licenčný kľúč nájdete v sekcii Moje licencie.
 1. Spustite program Element
 2. Kliknutím na ponuku Help->Licensing v programe Element otvoríte Licensing dialóg.
 3. Do textového poľa v danom dialógu skopírujte text licenčného kľúča.
 4. Kliknite na tlačítko Save.