Ako začať

  1. Vytvorte nový rojekt.
  2. Vytvorte nový, alebo otvorte už existujúci model.
  3. Opravte možné chyby geometrie ako diery v povrchovej sieti, pretínajúce sa trojuholníky., či príliš blízske uzly.
  4. Vygenerujte 3D sieť.
  5. Zvolte si typ problému, ktoý chcete riešiť.
  6. Nastavte zvolený problém, aplikujte okrajové podmienky, priraďte jednotlvým entitám (bodies, faces, ...) materiály, atď.
  7. Vyriešte problém (Sustite výpočtový modul).
  8. Načítajte a zobrazte vypočítané výsledky.

Diskusia (príspevkov: 0)