Ako opraviť chyby geometrie

Geometria (model) môže v zásade obsahovať dva typy problémov.

Vážne chyby:
  • Diera v povrchovej geometrii - Môže byť opravené pomocou ručného vytvárania trojuholníkov, alebo za použitia nástroja, torý sa pokúsi uzavrieť danú dieru naraz "Geometry->Edit Faces->Close hole"
  • Pretínajúce sa trojuholníky - Odhaliť sa dajú pomocou nástroja "Geometry->Edit Faces->Find Intersected Triangles" a opraviť pomocou "Geometry->Edit Faces->Break Intersected Triangles"

Komplikácie:
  • Veľmi malé vzdialenosti medzi uzlami - Táto komplikácia sa dá odstrániť pomocou "Geometry->Edit Nodes->Merge Near Nodes"
  • Príliš malé, alebo príliš tenké trojuholníky - Oprava pozostáva v 'zatvorení' túchto trojuhlníkov "Geometry->Edit Faces->Collapse Face Elements"