Ako zakúpiť

 1. Staňte sa registrovaným užívateľom
 2. Zažiadajte licenciu
 3. Overte si vašu požiadavku
 4. Uhraďte faktúru
 5. Stiahnite si program
 6. Aktivácia zakúpených modulov


Staňte sa registrovaným užívateľom

 1. Vyplňte registračný formulár
 2. Prihláste sa do systému s vaším užívateľským menom a heslom

Zažiadajte licenciu

Po úspešnom prihláseni do systému, sa Vám na ľavej strane zobrazí ponuka s názvom Obchod.
 1. Kliknite na link Zažiadaj licenciu.
 2. Vyberte dobu expirácie pre moduly, ktoré máte chcete zakúpiť. Moduly s dobou expirácie 0 mesiacov nebudú pridané do požiadavky.
 3. Kliknite na tlačítko Ďalej.

Overte si vašu požiadavku

Po úspešnom zažiadaní o licenciu si móžete prezrieť vystavenú faktúru kliknutím na odkaz Edituj nákupy link.
V tomto štádiu máte stále možnost zmazať vašu požiadavku.

Uhraďte faktúru

Faktúru možno uhradiť dvoma spôsobmi.
 1. PayPal metódou.
 2. Prevodom peňazí na bankový účet uvedený vo faktúre. Pri platbe prosím použite variabilný symbol uvedený vo faktúre.
 3. Po úspešnom ukončení celého platobného procesu bude Vaša požiadavka zrealizovaná a bude Vám vygenerovaný licenčný kľúč.

Stiahnite si program

Plnú versiu softvéru si môžte stiahnuť v download sekcii.
Poznámka: K stiahnutiu plnej verzie musíte byť prihlásený.

Aktivácia zakúpených modulov

Zoznam zakúpených modulov a a aktívny licenčný kľúč nájdete v sekcii Moje licencie.
 1. Spustite program Element
 2. Kliknutím na ponuku Help->Licensing v programe Element otvoríte Licensing dialóg.
 3. Do textového poľa v danom dialógu skopírujte text licenčného kľúča.
 4. Kliknite na tlačítko Save.