Produkty

Toto je stručný úvod k Range Software produktom. Pre viac informácií o jednotlivých produktoch nasledujte adekvátne odkazy.

Produkty:

 • Element - Graphical User Interface - GUI (Grafické Užívateľské Prostredie). Tento nástroj umožňuje užívateľovi pohodlne nastaviť, vyriešiť a analyzovať inžiniersky problém.
 • Material - Graphical User Interface - GUI (Grafické Užívateľské Prostredie). Umožňuje užívateľovi pohodlne spravovať databázu materiálov.
 • Mesh - Generátor tetrahedronových sietí. Vyeneruje 3D tetrahedronovú sieť z povrchovej trojuholníkovej siete.
 • Heat - Modul na riešenie prestupu tepla.
 • Stress - Modul na riešenie lineárnej statickej analýzy.
 • Current - Modul na riešenie elektro-statických problémov.
 • Fluid - Modul riešenie prúdenia tekutín.
 • Potential - Modul na riešenie prúdenia v poróznom prostredí.
 • Wave - Modul na riešenie akustických problémov a vlnových rovníc.
 • VFcalc - Nástroj na výpočet viditeľnosti (view-factor calculator).
 • VFview - View-factor viewer.