Hlasovať môžete iba raz.

Novinky

Nový cenník (03 January 2012)
verzia 2.3 - vydaná (05 September 2011)
Nová verzia 2,3 už čoskoro ... (19 August 2011)

Archív noviniek

Hlavná stránka

Range Software

softvér pre inžinierske simulácie
Metóda Konečných Prvkov

Možnosti využitia (fyzikálne modely):

 • Napäťová analýza
 • Lineárna Elasto-dynamika
 • Ustálený a tranzientný prestup tepla + Radiačný prestup tepla
 • Electro-statická analýza
 • Akustika
 • Šírenie vĺn
 • Prúdenie poróznym prostredím
 • Optimalizácia tvaru (geometrie)

Vyspelé a moderné užívateľské prostredie umožňuje:

 • Opravovať chyby geometrie.
 • Plne automatické generovanie 3D siete.
 • Aplikovať okrajové podmienky na body, čiary, plochy a objemy.
 • Vizuálne vyhodnotiť vypočítané výsledky zobrazené priamo na modeli, alebo ako graf.
 • Automaticky vytvárať reporty.

Produkty:

Element, Material, Mesh, VFview, VFcalc, Heat, Potential, Stress, Wave a Current

Motivácia:

Náš hlavný ciel je poskytovať malým a stredným firmám robustné nástroje na inžinierske simulácie za dostupnú cenu.
Momentálne sa na trhu nachádza obmedzené množstvo komerčného softvéru, ktorý je zväčša veľmi drahý a preto aj ťažko dostupný pre menšie firmy, ktoré si nemôžu dovoliť vysoké náklady.